Vybavení obchodů

Prodejny

Kompletní zařízení prodejen - kasy, pulty, regály, vitríny a jiné. Jelikož každá prodejna je individuálně vybavená jak z hlediska designu, tak zařízení, využívá se zde veškerých dostupných materiálů a technických prvků.

Image 0 Image 1 Image 2

Přepážková pracoviště

Často tvoří celé stěny rozdělující prostor mezi pracovníky a zákazníky. Jedná se například o pracoviště pošt, státní správy a další.

Image 0 Image 1

Stánky, mobilní obchody

Jsou technická zařízení v interiérech obchodních domů a veřejných prostor. Mají pevnou trvanlivou konstrukci a jsou podobně jako recepce vybaveny osvětlením, PC rozvody, může zde být také elektronické zabezpečení a jiné technické prvky nutné pro prodej zboží.

Image 0 Image 1
1