Řízení výroby

Přípravu výroby zajišťují dva specialisté, zároveň majitelé firmy. V samotné výrobě je šest pracovníků, kteří mají vymezené úkoly. Dva obsluhují CNC pilu a obráběcí centrum, zbytek se stará o kompletaci, ostatní výrobu a montáže. Pro montáže též využíváme externí montážní specialisty.

Postup řízení je popsán níže, pro přehlednost je přiložen graf:

infograf

Žlutá značí administrativní část a modrá výrobní část. Příprava výroby spočívá v kontaktu se zákazníkem, kdy jsou převzaty podklady, případně se nakreslí skici.

Pokud zákazník požaduje další obchodní servis, či jiné práce, jako například zhotovení vizualizací, službu architekta, stavební úpravy objektů atd, pověříme některou z našich partnerských firem. Poté vytvoříme hrubý výkres pomocí programu CAD. V případě schválení vytvoříme rozpočet.

Pakliže zákazník rozpočet schválí, dorazíme na místo realizace, kde provedeme zaměření objektu včetně zjištění úhlovostí zdí pomocí laserových přístrojů a měřících pomůcek. Následuje dokreslení finálního výrobního výkresu pomocí programu CAD. Po schválení zákazníkem vytvoříme nářezové plány pomocí programu Merick, které jsou ještě před předáním do výroby kontrolovány pracovníkem výroby.

Naší specialitou je, že mnohé úkony pro obráběcí centra jsou programovány právě přímo programem Merick. Tím se eliminují případné lidské chyby.
Po těchto krocích následuje tisk nářezových plánů a čárových kódů, pomocí kterých pracovník načítá programy přímo do CNC centra. Další krok je kompletace, kontrola, rozebrání a zabalení finálních výrobků. Po převozu na místo realizace montážníci nábytek namontují, zapasují případná dolištování a zákazník si může finální výrobek převzít.

Samotnou evidenci zakázek, produktivity, docházku, výkazy , sledování CNC strojů zajišťuje program Pracant, kdy má každý pracovník, každá zakázka a každý výrobní úkon svůj čárový kód.